Administratie en financiën


Financiën is alles wat betrekking heeft op geld. En geld speelt naast personeel, informatie, beleid, materiële middelen en werkprocessen een cruciale rol bij de bedrijfsvoering. Een goede financiële adminsitratie legt de basis voor een helder inzicht in hoe uw organisatie er voor staat en wat de mogeljkheden zijn om te investeren. Uw administratie vormt het kloppende hart van uw organisatie (groot of klein). Het is het fundament van uw onderneming. Het is de basis voor de jaarrekeningen en de fiscale aangiften. Het is het uitgangspunt om naar de toekomst te kijken, om meer uit uw bedrijf te halen en om uw besluiten te baseren op duidelijke cijfers. U voorkomt plotseling voor verrassingen te staan.

Starline Management Services neemt uw administratieve en financiële zaken uit handen. U krijgt volledig inzicht in uw financiële situatie. U hebt uw handen vrij voor datgene waar u goed in bent.

We kunnen u o.a. ondersteunen bij:
- het opstellen van een ondernemingsplan inclusief begroting
- het berekenen van kostprijzen
- het opstellen van kosten/baten analyses
- het doorekenen van effecten van wijzigingen
- het inrichten van de administratieve organisatie.

Bestaande ondernemers
Samen met u kijken we op welke manier uw administratie kan worden verbeterd (makkelijker en overzichtelijker gemaakt). Door u te helpen met het opstellen of updaten van uw ondernemingsplan of het opstellen van duidelijke, op uw situatie gepaste begroting. Door het samenstellen van een duidelijk beeld in de investeringen en wat dat oplevert. Door al uw kosten en baten overzichtelijk op een rij te zetten.

Starters
We helpen u uw administratie op te zetten, het vinden van de juiste rechtsvorm en het aanmelden bij het handelsregister en de belastingdienst. Starline helpt u inzicht te krijgen in uw SMART doelen (zie hieronder), in uw kosten en baten, in uw concurrenten en bij het opstellen van een ondernemingsplan. Tips voor starters

Financiering
Het zoeken en vinden van de juiste financiering is niet altijd eenvoudig. Bovendien is het noodzakelijk tevoren uw kansen te kunnen inschatten. Hiervoor hebt u een goed ondernemersplan nodig, en een plan waarin de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf duidelijk zijn uitgewerkt. Hiermee is het risico voor de bank of geldverstrekker direct overzichtelijk. We helpen u graag met het opstellen en schrijven van deze plannen. Resultaat: een duidelijke strategie met de haalbaarheid, risico’s en rendement van uw plannen.

SMART doelen
Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol te zijn, dient u zoveel mogelijk SMART doelen te stellen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat u wilt bereiken en stuurt uw gedrag (en dat van uw medewerkers). Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt.