Informatievoorziening


Het oplossen van knelpunten, het stellen van (nieuwe) doelen en het besturen va processen gebeurt allemaal met behulp van informatie. Starline Management Services biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en gebruik van:
- administraties
- management informatie (inclusief ken- en stuurgetallen)
- informatiesystemen
- internet toepassingen.

Daarnaast kan Starline Management Services organisaties van specifieke informatie voorzien middels:
- marktonderzoek
- klanttevredenheidsonderzoek
- medewerkersvredenheidsonderzoek.