Profiel


In een steeds complexer wordende wereld dienen organisaties continu te werken aan de verbetering van de eigen flexibiliteit, de efficiency en de kwaliteit van de produkten of diensten om te blijven voldoen aan de veranderende wensen van de klanten en de belanghebbenden.

Starline Management Services is een bureau dat richt zich op de verbetering van de prestaties van ondernemingen en instellingen door managers te ondersteunen bij de ontwikkeling van de organisatie, de verbetering van de werkprocessen en de verhoging van de effectiviteit van de bedrijfsvoering.
Starline Management Services biedt die ondersteuning door op te treden als sparring partner, door het uitvoeren van adequate analyses, het voorstellen van oplossingen en door het managen van de implementatie. Zowel bij het realiseren van ideeën, het inbedden van nieuwe activiteiten in de bestaande organisatie of het oplossen van knelpunten.

In de rol van ad interim manager, projectmanager of adviseur.