Strategie


Nadenken over de toekomst van uw organisatie is belangrijk. Door ideeën, visies en strategieën voor toekomstig beleid te verkennen en uit te diepen. Door een gedegen analyse uit te voeren van trends en toekomstige ontwikkelingen binnen uw bedrijfstak en daarbuiten. Door de te zoeken naar mogelijkheden voor innovatie.

Visie- en strategievorming is het rijk van de creativiteit, de intelligentie, de durf en het leiderschap. In het proces van strategievorming kan Starline Management Services toegevoegde waarde bieden door als sparring-partner op te treden, door de noodzakelijke analyses uit te voeren en door te adviseren inzake mogelijke strategieën. Daarnaast kan Starline Management Services werkconferenties, symposia en studiereizen voor u organiseren.

Afhankelijk van de inzet zal het resultaat zijn:
- een helder beeld van de huidige en de toekomstige situatie
- inzicht in innovatieve mogelijkheden
- inzicht in de mogelijke beleids- en strategische keuzes
- een invoeringsplan
- de concrete invoering van gemaakte keuzes
- evaluatie van de uitvoering.